برگزاری جلسه آمادگی جهت نمایشگاه جابربن حیان

 

روز شنبه بیست و چهارم فروردین ماه جلسه ای با حضور تعدادی از اعضای دبیرخانه ی جابر در دبستان پسرانه امام حسین(ع)شماره دو برگزار شد.در این جلسه  در مورد روز افتتاحیه و روز های دفاعیه ی دانش آموزی  و همچنین  در مورد مسئولین غرفه و پژوهشگر نوجوان بررسی های لازم انجام و تایید نهایی صورت گرفت.

درباره نویسنده