افتخار آفرینی ایده پردازان در جشنواره جابربن حیان ناحیه6-دخترانه 1

دانش آموزان مبتکر و خلاق آموزشگاه موفق شدند تا با ارائه پروژه‌های علمی طراحی ساخت نظر داوران را به خود جلب  نموده و عنوان برگزیده جشنواره جابربن حیان را از آن خود نمایند.

سرانجام بعد از ماه ها تلاش و تکاپو زحمات دانش آموزان به بار نشسته و این عزیزان با اثبات توانمندی ها و استعدادهای خود موفق شدند دو طرح علمی با عنوان ربات چای ساز که توسط دانش آموز عزیز هما همت آبادی ساخته شده و طرح دوستی آب و خورشید که توسط خانم ها دیانا کریم زاده، فاطمه کافی و حدیث منتظری ساخته شده بود را در نمایشگاه جشنواره علمی پژوهشی جابربن حیان در سطح ناحیه ۶ ارائه دهند و به عنوان برترین آثار برگزیده شدند.

درباره نویسنده