دبستان دخترانه شماره یک امام حسین(ع)

1-اجرای ایده های ناب ویژه جشنواره جابربن حیان ناحیه شش

طرح های ارائه شده توسط پژوهشگران مورد بررسی و هشت اثر برگزیده جهت نمایش در جشنواره علمی پژوهشی جابربن حیان ناحیه شش انتخاب گردید.

سرکار خانم حسین زاده رابط محترم جشنواره علمی جابربن حیان مطابق با بخشنامه های ارسالی و پس از بررسی دقیق آثار دانش آموزان، از بین 49 طرح ارائه شده تعداد 8 طرح علمی که ایده های جالبی را به درستی به سرانجام رساندند، را انتخاب و جهت نمایش در نمایشگاه جابربن حیان ناحیه شش ارسال نمودند.

لازم به توضیح است که این نمایشگاه در تاریخ 11 اسفند ماه 97 در محل دبستان امام رضا علیه السلام برگزار خواهد شد.

 

2-انتخاب آثار برتر پژوهشی ویژه جشنواره جابربن حیان موسسه

30 اثر منتخب دانش آموزی جهت شرکت در جشنواره جابربن حیان ویژه مدارس ابتدایی امام حسین(ع) به دبیرخانه مربوطه ارسال گردید.

با لطف و عنایت خداوند متعال در مورخه 30 بهمن ماه 97 ، بعد از بررسی تمامی آثار ارائه شده توسط معاون محترم آموزشی”سرکار خانم حسین زاده” ، تعداد 30 اثر انتخاب گردید و مطابق با بخشنامه ارسالی از سوی دبیرخانه جشنواره جابربن حیان جهت ارسال به دبستان پسرانه امام حسین(ع)- واحد دو آماده نمودند.

3-آماده سازی فرم های معرفی آثار پژوهشی جشنواره جابربن حیان

جشنواره علمی پژوهشی جابربن حیان فرصت مناسبی است تا جوانان یاد بگیرد که پروژه‌های علمی را چگونه انجام داده و به نتیجه قابل قبول متناسب با سنشان برسند، قطعاً یکی از اتفاقات مثبت در این فرایند، خودباوری خواهد بود و در طول دوران انقلاب اسلامی آنچه غیر از معنویات، منجر به چنین نتیجه‌ای شد، همین روحیه خودباوری بود.

رابط محترم طرح جابر سرکار خانم حسین زاده بعد از بررسی دقیق آثار دانش آموزان  و انتخاب 30 اثر برتر فرم های پیوست شماره یک ، دو، سه را مطابق با بخشنامه ارسالی از سوی موسسه امام حسین(ع) تهیه و تنظیم نمودند و از تمامی آثار عکس گرفته شد.

لازم به توضیح است آثار دانش آموزان  در هفته اول اسفند ماه به دبیرخانه مربوطه ارسال می گردد.

درباره نویسنده