اخبار دخترانه شماره 1 امام حسین(ع)

1-برپایی نمایشگاه جابربن حیان

تابلوهای نمایشی پژوهشگران در چهاردهمین روز از بهمن ماه جهت مشاهده بازدیدکنندگان در محل آزمایشگاه دبستان قرار گرفت.

آموختن برای دانستن، بکار بستن زیستن و با دیگران زیستن از اهداف مهم آموزش است که جشنواره جابربن حیان در رسیدن به این اهداف دانش آموزان را یاری می کند و برگزاری نمایشگاه جابربن حیان فرصت مناسبی برای ایجاد روحیه تحقیق، پژوهش و بکارگیری یافته های علمی در زندگی روزمره دانش آموزان است و باعث تشویق دانش آموزان در تحقیقات بیشتر و دخیل نمودن تحقیق و پژوهش در برنامه های آنان می شود.

دانش آموزان علاقه مند به شرکت در جشنواره جابربن حیان، حاصل تحقیقات و یافته های خود را در قالبی زیبا به مربیان عزیزشان ارائه نمودند و رابط جشنواره سرکار خانم حسین زاده آثار فراگیران را در نمایشگاهی در معرض دید همگان قرار دادند.

 

2-نصب فرم الف و ب بر آثار پژوهشی جابربن حیان

آماده سازی طرح های علمی جابربن حیان با فرم های مخصوص توسط معاون محترم آموزشی سرکار خانم حسین زاده انجام پذیرفت.

با توجه به بخشنامه ارسالی از سوی اداره محترم آموزش و پرورش ناحیه شش امروز یکشنبه بیست و یکم بهمن ماه 97 معاون محترم آموزشی سرکار خانم حسین زاده بعد از تکمیل فرم الف(شناسنامه کار و نوع پروژه) و فرم ب(تمامی کارهای منتخب و امتیاز بندی)برای تمامی آثار ارائه شده توسط دانش آموزان، فرم ها را بر روی طرح های مذکور نصب نمودند.

لازم به توضیح است بعد از بررسی دقیق آثار دانش آموزان هشت طرح برگزیده جهت ارسال به اداره ناحیه شش انتخاب گردید.

3-بازدید دانش آموزان از نمایشگاه جابربن حیان

با توجه به بازگشایی نمایشگاه جابربن حیان دانش آموزان همراه با رابط محترم سرکار خانم حسین زاده از این نمایشگاه بازدید نمودند.

سرانجام بعد از ماه ها تلاش و تکاپو دانش آموزان نتایج تحقیقات و ایده های خود را مطابق با دستورالعمل جشنواره علمی پزوهشی جابربن حیان به آموزشگاه ارائه نمودند و امروز 21 بهمن ماه 97 نمایشگاهی از آثار این عزیزان در محل آزمایشگاه دبستان برپا گردید.

دانش آموزان جهت مشاهده طرح های علمی دوستان شان همراه با رابط محترم سرکار خانم حسین زاده در نمایشگاه حضور یافته از ایده های ارائه شده بازدید نمودند.

 

درباره نویسنده