نمایشگاه جشنواره جابربن حیان-مرحله آموزشگاهی-پسرانه4

در هجدهمین  روز  بهمن  ماه  نمایشگاه  جشنواره  علمی  پژوهشی  جابربن  حیان  برگزار گردید..

این نمایشگاه  که  بااستقبال زیاد  دانش آموزان  در اجرای  پروژ ها ی علمی انجام  شدبرگزارگردید.

مراحل  برگزاری  نمایشگاه  به شرح  ذیل  است:

بازدید  اولیا  درساعت  مقرر شده

بازدید  کلیه  دانش  اموزان

تقدیر  ازکلیه  دانش  آموزان  با  اهدای  تقدیر نامه

بازدید  سرکار  خانم  حسین  زاده  مسئول  کارشناس  ابتدایی  وسرکارخانم  ندری  معاونت  آموزشی  اداره کل

درباره نویسنده