جشنواره جابربن حیان وروزهای پایانی -پسرانه شماره 4

باتوجه  به نزدیک  شدن نمایشگاه مرحله اموزشگاهی   ششمین  جشنواره  پروژه های  علمی  پژوهشی  جشنواره  جابربن  حیان

دانش اموزان  همراه  با رابط  جابر مدرسه  خانم  پوررضایی  پروژه های  خودراتکمیل می کنند.

ودانش آموزان  ازطرح های خود درحضور هم کلاسی هایشان دفاع کردند.

باتوجه  به  استقبال  خوب  دانش اموزان  دراین  طرح  درروز پنجشنبه نمایشگاه ششمین جشنواره پروژه های  علمی  دانش اموزان  درمرحله  اموزشگاهی  برگزار می باشد‌

درباره نویسنده