در دبستان پسرانه 4 چه میگذرد

امام علی (ع)می فرماید:

دانش اندک ،همراه با عمل بهتراز علم بسیاربدون عمل است.

در چهاردهمین روزبهمن ماه رابط جابر آموزشگاه خانم پوررضائی  رابط جابر مدرسه امام حسین (ع) واحد4 به جمع آوری پروژه های دانش آموزان پرداختند.

پس ازشمارش طرح های دانش آموزان ،لیست طرح ها آماده شدند وتمام کارها وبرنامه ریزی های لازم برای برگزاری نمایشگاه آموزشگاهی اتخاذ گردید.

 

برگزاری نمایشگاه پروژه های جابربن حیان در آموزشگاه دبستان پسرانه واحد 4 مشهد

در 17روزبهمن ماه نمایشگاه پروژه های دانش آموزان دبستان پسرانه امام حسین (ع)واحد 4 برگزار شد وبا استقبال اولیا عزیز در ساعات اولیه صبح آغاز گردید.سپس تمامی دانش آموزان  ازآثار خود ودوستانشان بازدید کردند.

ارسال آثاز منتخب به نمایشگاه قطب

در 23بهمن ماه آثار دانش آموزان منتخب درنمایشگاه آموزشگاهی به مدرسه دیانت برای شرکت درمرحله دوم (ناحیه)ارسال گردید.

درباره نویسنده