حضور رابط جشنواره جابربن حیان در جلسه انجمن اولیا و مربیان

رابط جشنواره جابربن حیان “سرکار خانم لطیف نژاد ” در جلسه انجمن اولیا و مربیان حضور یافتند.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد دانش‌آموزان تا به امروز، موضوعات جهت ارائه به دانش‌آموزان در این جلسه پیگیری شد و برنامه‌ریزی‌ها و راهکارها و پیشنهادات لازم مبذول گردید سپس نظرات اعضای انجمن مورد بررسی قرار گرفت.

درباره نویسنده