دبستان دخترانه امام حسین(ع)واحد یک

دریافت طرح های جابربن حیان

هیچ گاه برای آغاز دیر نیست، همین بس که به خود بگوییم این بار کار ناتمام را پایان می دهم.

پس از گذشت 10 روز از آغاز به کار طرح جابربن حیان در آموزشگاه، پروژه ی جابربن حیان به آخرین گام های خود رسید. طبق برنامه زمانبندی اعلام شده، تعدادی از دانش آموزان شرکت کننده در طرح جابربن حیان امروز شنبه هفتم اسفند ماه، آخرین مرحله از کار خود را به صورت گروهی و انفرادی انجام داده و مطالب پروژه های خود را بر روی تابلوی نمایش قرار دادند.
شایان ذکر است تعداد 106 دانش آموز از پایه های اول تا پنجم بر روی 63 طرح پژوهشی فعالیت می کنند.

ادامه فعالیت های دانش آموزان در پروژه جابربن حیان

هدف اصلی پروژه علمی این است که دانش آموز مهارت های دانشمندان را بیاموزد، روش علمی را بفهمد و از تجربه کردن لذت ببرد. از چنین فراگیری انتظار اختراع و کشفیات علمی نمی رود، هر دانش آموزی که بتواند با انجام یک پروژه در نمایشگاه مدرسه شرکت کند برنده است.

پس از آغاز فعالیت های پروژه ی جابربن حیان در آموزشگاه، دانش آموزان پر تلاش پس از انتخاب موضوع پروژه و تهیه و جمع آوری مطالب علمی در ارتباط با موضوع مورد نظر، روز سه شنبه دهم اسفند ماه به صورت گروهی پروژه های خود را به مرحله ی اجرا درآوردند.

برپایی نمایشگاه علمی پروژه های جابربن حیان

معلم را همین افتخار بس که خدمتگزار ساخت اندیشه و فرهنگ بوده و تلاش نماید از پرورش دهندگان مغزهای اندیشمند باشد.

پس از یک ماه  تلاش همه جانبه، پروژه ی جابربن حیان به اتمام رسید . روز  شنبه 14 اسفند ماه، نمایشگاهی از طرح های علمی و آموزشی دانش آموزان در حیاط آموزشگاه برپا گردید و دانش آموزان از این نمایشگاه بازدید نمودند .
تعداد 107 دانش آموز از پایه های اول تا پنجم به صورت انفرادی و یا به صورت گروهی در این پروژه ی علمی شرکت نمودند و تعداد 63طرح ( تحقیقی، طراحی و ساخت ، مدل و … ) را ارائه دادند.
در پایان از کلیه ی دانش آموزان سخت کوش، والدین گرامی، همکاران عزیز که در این طرح همراه و همیار ما بودند، کمال تشکر و قدردانی را داریم .

 

ارسال 4 طرح  برگزیده پروژه جابربن حیان به اداره ناحیه6

پژوهشگران پرتلاش امروز، دانشمندان آینده ساز فردا، قلب هایتان پر امید و دستان کوچکتان پر توان  …

روز شنبه 14 اسفند ماه، همزمان با برپایی نمایشگاه جابربن حیان در سطح آموزشگاه و پس از طی مراحل داوری، از 63 طرح پذیرفته شده تعداد 4 طرح انتخاب و جهت شرکت در نمایشگاه آموزش و پرورش ناحیه 6، به ناحیه ارسال گردید.

عنوان طرح های برگزیده در سطح آموزشگاه به شرح ذیل می باشد :

درباره نویسنده