بایگانی روزانه: مارس 2, 2019

نکات مهم در ارسال کاربرگ

رابطین عزیز:

با توجه به بخشنامه ارسالی 97/9/8 برای ارسال کاربرگ جابر لطفا نکات ذیل را رعایت فرمایید:

1-فونت و قالب موارد ارسالی با فونت بخشنامه یکی باشد

2- تمامی عکس ها پشت سر هم از پایه اول تا ششم در word آورده شود و حتمااااا به پی دی اف pdf تبدیل نمایید.