بایگانی روزانه: فوریه 27, 2019

دومین جلسه هماهنگی رابطین جابر

در ششمین  روز بهمن ماه دومین  جلسه  رابطین  جابر مدارس امام حسین  وحمایتی  دردبستان پسرانه  واحد ۲ تشکیل شد.

دراین  جلسه  که با  حضور  مسئول مقطع  آموزش ابتدایی  جناب  آقای  رستگار ومدیریت  پسرانه  ۲  که مسئول  دبیرخانه  جشنواره هستند  ورابطین  مدارس  دخترانه  وپسرانه  وحمایتی  امام حسین  برگزار گردید.

درابتدا  جلسه  جناب آقای  رستگار  ازرابطین  خواستند  گزارش کارهای خود  وتعداد آثار  ارائه  شده  درمدرسه  وراه یافته  به  اداره  ارائه  دهند.

درادامه رابطین جابر پیرو  کارهای  انجام شده  گزارشی  ارائه  دادند.

بعد ازآن آقای  قربانی پور  پس ازتبریک  روز زن  ،انتظارات  دبیرخانه  را برای  ۳۰اثر فرستاده  شده  وزمان  ارسال آن بیان  کردند.ودرباره  مکان  وتاریخ  احتمالی  نمایشگاه توضیحاتی  دادند.