بایگانی دسته‌ها: آلبوم تصویر

نمایشگاه جابربن حیان در دبستان پسرانه امام حسین(ع)شماره 2

از روز شنبه هفتم اسفند به مدت سه روز نمایشگاه جابربن حیان در دبستان پسرانه امام حسین(ع)شماره دو  دایر می باشد و مورد استفبال دانش آموزان و اولیای محترم قرار گرفته است.

نمایشگاه جابربن حیان در دبستان دخترانه امام حسین(ع)شماره3

پروژه های ارائه شده در دبستان ما

در دبستان پسرانه امام حسین(ع)شماره دو،   47 نفر از دانش آموزان با ارائه ی 30 کار در این پروژه شرکت کردند .این جشنواره با استقبال بی نظیر دانش آموزان و اولیاء آنها قرار گرفته است .

دبیرخانه  پروژه منتظر آثار بهتری از دانش آموزان کلیه ی مدارس امام حسین(ع) می باشد.